In gesprek met Wethouder Maarten Hoelscher over TijdvoorMeedoen: Daar wordt gevraagd wat jij belangrijk vindt. Het is nu tijd om woorden om te zetten in daden.

Zie: https://youtu.be/gUoWT1x8kh0