Initiatiefnemer Astrid Veerman

Een uniek project

De methode TijdvoorMeedoen is ontwikkeld door directeur Astrid Veerman. Zij werkt vanuit de overtuiging dat iedereen iets kan. Door op zoek te gaan naar de passie van mensen en hun de mogelijkheid te geven daar iets mee te doen, gaan mensen graag deelnemen en willen verbonden blijven.

TijdvoorMeedoen bestaat uit deelnemers, niet uit vrijwilligers. Als vrijwilliger doe je iets voor een ander en dat impliceert een bepaalde afhankelijkheid. Als deelnemer doe je iets vanuit een persoonlijke motivatie en het mooie is dat dit automatisch ook een positieve invloed op anderen heeft.

Deelname van de een leidt tot het activeren van een ander en omgekeerd. Uit initiatieven die op deze wijze vorm krijgen ontstaat een gemeenschap waar je dingen voor elkaar doet, van elkaar leert en elkaar aanvult.