Agenda van alle activiteiten

Aanmelden voor alle activiteiten kan via ons formulier.

Ik meld me aan »
mei
17
ma
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging TijdvoorMeedoen
mei 17 @ 16:00 – 18:00

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Vereniging TijdvoorMeedoen

 

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van TijdvoorMeedoen u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op maandag 17 mei 2021 om 16.00 uur in De Draaikom, Draaikom 2 te Huizen.

In verband met de Corona maatregelen is er een beperkte mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn. Wij verzoeken u vooraf aan te geven of u de vergadering in De Draaikom wilt bijwonen of online (Teams of Zoom) deel wilt nemen. In het laatste geval sturen wij u tijdig een link.

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan op het volgende e-mailadres: linda.vdstraten@tijdvoormeedoen.nl

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt u geïnformeerd over de toekomst van TijdvoorMeedoen.


Agenda ALV 2021

  1. Opening en  mededelingen
  2. Notulen van de laatste ALV op 19 oktober 2020
  3. Jaarrekening 2020 / verslag kascommissie
  4. Toekomst TijdvoorMeedoen / opheffen vereniging / aanwijzen vereffenaar
  5. Gelegenheid tot het stellen van vragen
  6. Sluiting

Binnen een paar dagen ontvangt u nog via de mail de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2020, de jaarrekening 2020, een bericht van de adviseur van gemeente Huizen en een toelichting van het bestuur op dit bericht.

Namens het bestuur van TijdvoorMeedoen,

 

Linda van der Straten
secretaris