Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Vereniging TijdvoorMeedoen

 

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van TijdvoorMeedoen u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op maandag 17 mei 2021 om 16.00 uur.

In verband met de Corona maatregelen is er geen mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn.
Wij verzoeken u vooraf aan te geven of u de vergadering digitaal wilt bijwonen, zodat wij u tijdig een link kunnen sturen.

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan op het volgende e-mailadres: linda.vdstraten@tijdvoormeedoen.nl

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt u geïnformeerd over de toekomst van TijdvoorMeedoen.


Agenda ALV 2021

  1. Opening en  mededelingen
  2. Notulen van de laatste ALV op 19 oktober 2020
  3. Jaarrekening 2020 / verslag kascommissie
  4. Toekomst TijdvoorMeedoen / opheffen vereniging / aanwijzen vereffenaar
  5. Gelegenheid tot het stellen van vragen
  6. Sluiting

Naast deze uitnodiging ontvangt u ook de concept notulen van de ALV van 19 oktober 2020, de jaarrekening, verslag van de kascommissie, een samenvatting van het rapport van de externe adviseur en onze toelichting daarop.

Namens het bestuur van TijdvoorMeedoen,

 

Linda van der Straten
secretaris